måndag 29 augusti 2016

Norra Tornen

Hagastaden, Norrmalm

Helix och Innovationen

Norra Tornen är tänka att bli 125 respektive 104 meter höga, vilket innebär 35 respektive 30 våningar. Totalt kommer de två byggnaderna att inhysa 280 lägenheter. Den högre byggnaden får 178 lägenheter och den lägre 102 lägenheter med storlekar från 2-7 rok.

Bygherre är Oscar properties och arkitekt är OMA.

Uppdatering 2016-08-29:

Statusuppdatering från bygget av Norra Tornen där uppförandet av byggkran är igång. Nu börjar det kännas verkligt. :)


Uppdatering 2016-06-22:

Enligt ett nyhetsbrev från Oscar Properties till de som köpt lägenhet i tornen har bygglovet blivit godkänt och vunnit laga kraft.

Uppdatering 2016-05-11:

Nya illustrationer av Norra Tornen Penthouse som kommer att ligga i det 35 våningar höga tornet, 125m över marken, och innefatta sju rum och nio terrasser fördelat på två plan.

OMA/Oscar Properties

OMA/Oscar Properties

Uppdatering 2016-04-27:

Mark- och miljödomstolen upphävde den 25 april stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglovet för fastigheten Innovationen, som tillsammans med fastigheten Helix utgör Norra Tornen. En ny bygglovsansökan är inlämnad och det påbörjade bygget kommer att fortsätta.

Bygglovet var överklagat av Luftfartsverket och en privatperson, där Luftfartsverket hävdade att tornen var för höga och riskerade att störa flygtrafiken. Domstolen konstaterar i sitt beslut att mindre detaljer som tekniska installationer på taket till det högre tornet, Innovationen, strider mot bestämmelserna i detaljplanen.
Byggherren Oscar Properties har lämnat in nya bygglovshandlingar till stadsbyggnadskontoret, som ska granska om ändringarna stämmer med detaljplanen. Om så är fallet räknar stadsbyggnadskontoret med att bevilja nytt bygglov inom kort.
Tills vidare fortsätter bygglovet att gälla i avvaktan på att mark- och miljödomstolens dom eventuellt överklagas. Mark- och miljödomstolen valde i sitt beslut att inte inhibera det pågående byggarbetet av Innovationen, vilket innebär att det påbörjade arbetet tills vidare kommer att kunna fortsätta.
- See more at: http://www.publicnow.com/view/AD91169D8BAEEF4952F391A3DF297346D9295365?2016-04-27-11:00:44+01:00-xxx8377#sthash.EpVbjKDx.dpuf
Mark- och miljödomstolen upphävde den 25 april stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglovet för fastigheten Innovationen, som tillsammans med fastigheten Helix utgör Norra Tornen. En ny bygglovsansökan är inlämnad och det påbörjade bygget kommer att fortsätta.

Bygglovet var överklagat av Luftfartsverket och en privatperson, där Luftfartsverket hävdade att tornen var för höga och riskerade att störa flygtrafiken. Domstolen konstaterar i sitt beslut att mindre detaljer som tekniska installationer på taket till det högre tornet, Innovationen, strider mot bestämmelserna i detaljplanen.
Byggherren Oscar Properties har lämnat in nya bygglovshandlingar till stadsbyggnadskontoret, som ska granska om ändringarna stämmer med detaljplanen. Om så är fallet räknar stadsbyggnadskontoret med att bevilja nytt bygglov inom kort.
Tills vidare fortsätter bygglovet att gälla i avvaktan på att mark- och miljödomstolens dom eventuellt överklagas. Mark- och miljödomstolen valde i sitt beslut att inte inhibera det pågående byggarbetet av Innovationen, vilket innebär att det påbörjade arbetet tills vidare kommer att kunna fortsätta.
- See more at: http://www.publicnow.com/view/AD91169D8BAEEF4952F391A3DF297346D9295365?2016-04-27-11:00:44+01:00-xxx8377#sthash.EpVbjKDx.dpuf
Mark- och miljödomstolen upphävde den 25 april stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglovet för fastigheten Innovationen, som tillsammans med fastigheten Helix utgör Norra Tornen. En ny bygglovsansökan är inlämnad och det påbörjade bygget kommer att fortsätta.

Bygglovet var överklagat av Luftfartsverket och en privatperson, där Luftfartsverket hävdade att tornen var för höga och riskerade att störa flygtrafiken. Domstolen konstaterar i sitt beslut att mindre detaljer som tekniska installationer på taket till det högre tornet, Innovationen, strider mot bestämmelserna i detaljplanen.
Byggherren Oscar Properties har lämnat in nya bygglovshandlingar till stadsbyggnadskontoret, som ska granska om ändringarna stämmer med detaljplanen. Om så är fallet räknar stadsbyggnadskontoret med att bevilja nytt bygglov inom kort.
Tills vidare fortsätter bygglovet att gälla i avvaktan på att mark- och miljödomstolens dom eventuellt överklagas. Mark- och miljödomstolen valde i sitt beslut att inte inhibera det pågående byggarbetet av Innovationen, vilket innebär att det påbörjade arbetet tills vidare kommer att kunna fortsätta.
- See more at: http://www.publicnow.com/view/AD91169D8BAEEF4952F391A3DF297346D9295365?2016-04-27-11:00:44+01:00-xxx8377#sthash.EpVbjKDx.dpuf
Norra Tornen tillbaka till stadsbyggnadsnämnden.

Den 25 april upphävde Mark- och miljödomstolen stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för fastigheten Innovationen. En ny bygglovsansökan är inlämnad.

I sitt beslut konstaterade domstolen att mindre detaljer som tekniska installationer på taket till det högre tornet, Innovationen, strider mot bestämmelserna i detaljplanen.

Oscar Properties har lämnat in nya bygglovshandlingar till stadsbyggnadskontoret, som ska granska om ändringarna stämmer med detaljplanen. Stämmer ändringarna räknar stadsbyggnadskontoret med att nytt bygglov beviljas inom kort.

Befintligt bygglov fortsätter att gälla tills vidare i avvaktan på att mark- och miljödomstolens dom eventuellt överklagas. Mark- och miljödomstolen valde i sitt beslut att inte inhibera det pågående byggarbetet av Innovationen, vilket innebär att det påbörjade arbetet tills vidare kommer att kunna fortsätta.

Uppdatering 2016-03-30:

Ny statusuppdatering från det kommande bygget av Norra Tornen. Bilderna togs idag på morgonen.Uppdatering 2016-02-09:

En av bloggens läsare skickade över två nytagna bilder från bygget. Tack till Mats.Uppdatering 2016-01-20:

Gävlegatan i höjd med Torsplan konner att stängas av för genomfart till Norra Stationsgatan. Avstängningen startar natten mellan den 21 och den 22 januari 2016. Avstängningen sker för att bygget med Innovationen ska kunna fortgå. Parkeringsplatserna för rörelsehindrade på Gävlegatan flyttas längre upp på gatan. Det kommer fortfarande att gå att passera med cykel och moped via cykelbanorna mot Norra Stationsgatan och Torsgatan. Avstängningen kommer att gälla fram tills att Innovationen står färdig, preliminärt till mitten av 2018.

Uppdatering 2016-01-19:

Statusuppdatering med nytagna bilder.
Uppdatering 2016-01-08:

Bild tagen alldeles nyss. Frågade byggarbetare på platsen om bygget är igång eller om det är förberedande arbeten. Enligt honom ska bygget vara igång.Uppdatering 2015-11-09:

Som jag tidigare skrivit i bloggen avslog länstyrelsen i oktober månad överklagandet av Norra Tornens bygglov. Det var Luftfartsverket och en boende i närheten som hade överklagat.

Jag har nu kontaktat Luftfartsverket för att höra efter om de valt att överklaga bygglovet till högre instans och svaret är att de valt att överklaga saken vidare. Beslutet om bygglov har överklagats till Mark- och miljödomstolen.
Uppdatering 2015-10-19:

Fler fasadprov i olika nyanser.


Uppdatering 2015-10-09:

Länsstyrelsen avslår överklagandet av Norra Tornens bygglov. Luftfartsverket och en boende i närheten hade överklagat. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Oklart om så kommer att ske.

Uppdatering 2015-10-01:

Nedan bilder tagna idag av fasadprov tillhörande Norra Tornen.

Uppdatering 2015-05-26:

Luftfartsverket menar att Norra tornen bör sänkas då flygsäkerheten inte kan garanteras. Enligt Mitti riskerar det högsta tornet att kortas – med 50 ­meter om luftfartsverket får som de vill. Bromma flygplats nöjer sig med att vilja sänka huset till 98 meter.

Men enligt Stockholm direkt räknar byggbolaget Oscar Properties med att bygga höghusen som planerat.

Uppdatering 2014-12-16:

Ny illustrationer och fasadmaterial. OMA/Oscar Properties

OMA/Oscar Properties

OMA/Oscar Properties

OMA/Oscar PropertiesOMA


Uppdatering 2014-12-02:

Norra Tornen blir högre än vad man tidigare planerat. Den nya höjden på tornen är 120 respektive 104 meter, vilket innebär 35 respektive 30 våningar. Totalt kommer de två byggnaderna att inhysa 280 lägenheter.

Tidigare post:

De två tornen blir 99 meter respektive 117 meter höga med 195 bostäder. Ett av tornen kommer att innehålla ett 2200 kvm stort designmuseum som kan nås via en fristående hiss på utsidan.

Arkitekt är OMA och byggherre är Oscar Properties

OMA/Oscar Properties


OMA/Oscar Properties

OMA/Oscar Properties


OMA/Oscar PropertiesOMA/Oscar Properties

OMA/Oscar Properties

Stockholms Stad:
Tidplan
• Augusti 2013: Beslut i exploateringsnämnden och tecknande av exploateringsavtal
• September 2014: Bygglovbeslut i stadsbyggnadsnämnden
• April 2015: Byggstart för kvarteret Innovationen
• April 2016: Byggstart för kvarteret Helix
• Juni 2017: Inflytt kvarteret Innovationen
• Juni 2018: Inflytt kvarteret Helix
OMA
Oscar Properties
Nedan förslagen som inte vann

Skanska/AFA Fastigheter/Wingårdhs och Sauerbruch Hutton/BAU

Skanska/AFA Fastigheter/Wingårdhs och Sauerbruch Hutton/BAU

Atrium Ljungberg/Nyréns

Atrium Ljungberg/Nyréns
Uppdatering 2015-02-14:

En illustration som inte postats i bloggen tidigare.Atrium Ljungberg/Nyréns


Uppdatering 2013-09-25:

Ytterligare ett förslag. Detta kom från Diligentia och White Arkitekter. Om jag förstått det rätt så drog de sig ur tävlingen innan den avgjordes. Stämmer det?

Diligentia/White Arkitekter

Diligentia och White Arkitekter. Foto/illustration: White View
Diligentia och White Arkitekter. Foto/illustration: White View

50 kommentarer:

 1. Sa de något om byggstart?

  SvaraRadera
 2. Äntligen! ska bli kul å se lite mer ingående bilder/planer, men tycker det ser helt ok ut!

  SvaraRadera
 3. Det bidde två höghus av skyskrapeplanerna med andra ord. Lite synd tycker jag nog allt...

  SvaraRadera
 4. 117 meter igen. Som Kista SCeince Tower och Victoria Tower. Vem har bestämt att det ska vara standardhöjden för högre hus i Stockholm? Läge för t.ex. Solna att passa på med ett 171 meter högt istället? :)

  SvaraRadera
 5. Det sagt så ser de nästan ok ut för att vara höghus. Vad jag gillar är olika höga och att det är mestadels reflektiva ytor.

  SvaraRadera
 6. Tycker att de har gjort ett hyfsat bra jobb om det nu går att få ekonomi i detta. Tveksam till fasadmaterialet dock (vad det nu är) - känns lite smutsigt, och smutsigare lär det bli med tiden.

  SvaraRadera
 7. Nybrutalism? Hoppas att inte att känslan i verkligheten är lika mycket Sovjet som på bilderna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://www.taschen.com/media/images/640/cover_fo_chaubin_communist_constructions_1103231721_id_389815.jpg

   Radera
 8. Om det ser så pass illa ut på dessa bilder, så vill jag inte ens tänka på om hur det kommer att se ut i verkligheten. Den bruna färgen är verkligen inte smickrande, nybrutalism som sagts tidigare.

  SvaraRadera
 9. Tycker det är okej, varken bra eller dåligt. Säger inget mer om höjden då jag tycker det är konstigt att man inte får någon lönsamhet i att bygga högre när det är enorm bostadsbrist.

  SvaraRadera
 10. Den första bilden på förlaget som inte vann... helt klart snyggare IMO.

  SvaraRadera
 11. Kan man på något sätt lobba för att de ändrar fasadfärgen? Det här kan bli riktigt illa och förhindra framtida byggnation av höghus om nimbylobbyn får vind i ryggen.

  SvaraRadera
 12. http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Hagastaden/Aktuellt1/Om-projektet/Oscar-Properties-och-OMA-bygger-nya-Tors-Torn/
  "Fasadmaterialet på båda byggnaderna är en grovt rillad betong, som påminner om borrhål i berg"
  Gah! även om det blir lite rödfärgat för att slå an till Röda Bergen... gah! nimbyskapande arkitektur :(

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ska man skratta eller gråta? Hur tänkte de här? Vem vill ha öststatsskrapor i Vasastan?

   Radera
 13. Inte så lite betongsovjet över det hela - grattis Stockholm ...

  SvaraRadera
 14. "nimbyskapande arkitektur"? - bättre än så blir det int enär pellejönsrana sammangaddar sig - nivån är på noll. Likhetsivrarna har har slagit till igen. Samma hus, samma kök, och samma färg på bilen, Lycka till ... "nimbyskapande arkitektur"? sicket trams

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad menar du? Min kommentar kommer sig av att jag tror att denna fasadutformning i räfflad betong kommer att spä på känslan hos många stockholmare att det inte KAN bli snyggt när man bygger högt (eller ens att något nytt alls kan bli snyggt). Jättegärna sticka ut, men inte att anamma en av de fulaste fasadbehandlingarna vi fick under miljonprogrammet, tack

   Radera
 15. Här är ett exempel på räfflad (eller "rillad") betong:

  http://goo.gl/ugFlv

  Det är ju inte speciellt lovande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Seriöst är det en del av stadsmuseet, alltså skyddad?
   Vilket säger allt hur eliten här i staden tänker men snarare skyddar med varandra. Förmodar att många inom eliten är bekant/släkta till arkitekterna till dom dessa gräsliga 50-7+ tals byggen, inget konstigt att dom preferar då den stilen och försvarar med näbbar o klor mot allt nytänkande.

   Radera
 16. Som någon sa så har husen relativt många och stora fönster som kommer agera reflektiva ytor och som därmed hjälper till att göra fasaderna mer levande och mindre dystra.

  Jag gillar designen men instämmer trots det med många om fasadmaterialvalet.

  Tycker det är jättesynd att de inte vinklade fönstren mer bort från varandra och med lite mer organiska vinklar. Tänker mig att solens strålar får husen att glittra mer då.

  SvaraRadera
 17. YIMBY-folket är lika NIMBY som alltid. Fasadnimby, färgnimby, gestaltnimby och mycket därtill. Begreppet nybrutalism är förresten redan upptaget, tror ni menar ny-nybrutalism. Vilket knappast beskriver OMAs stil väl alls. Tur förresten, säger jag, att man inte har planerat en träfasad, här är ett exempel på en sådan:

  http://goo.gl/oVFMC

  Inte speciellt lovande.

  SvaraRadera
 18. Ett till Helix och Innovationen förslag.

  SvaraRadera
 19. Det bästa förslaget drog sig ur m.a.o...

  SvaraRadera
 20. Norra Tornen blir högre än vad man tidigare planerat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var ju kul att tornen blev lite högre, typ en våning högre på varje byggnad. Då måste förhandsintresset varit bra, eller vet du varför? (Isf kanske det är läge att göra Gasklockan högre...)

   Radera
 21. Det har uttryckts att husets höjd har förändrats under projekteringens gång för att uppnå bästa resultat.

  SvaraRadera
 22. Jag har lite svårt för formen på det västra tornet. Tycker det känns som en stump.. Men detaljerna med rillad betong tror jag faktiskt blir bra!

  SvaraRadera
 23. Jag tycker att det här blir Sveriges coolaste bostadshus!
  Jag flyttar gärna in på Level 35!

  SvaraRadera
 24. Jag tror det här kan bli bra

  SvaraRadera
 25. Uppdatering om dagens nyhet att Norra Tornens högsta byggnad kan komma att sänkas.

  SvaraRadera
 26. Tycker tyvär att fasadprovet ser väldigt tråkigt ut... Skulle föredra en mörkare brun färg och kanske lite åt det röda hållet.

  SvaraRadera
 27. Precis det man kunde befara, värsta sortens rillad sextiotalsbetong.... Det här kan bli riktigt vidrigt och göra det svårare att bygga höga hus i Sthlm pga negativa opinion. Fattar inte varför man inte bara bygger i slät beige betong eller liknande om man nu ska envisas med betong.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller varför inte typ träfasad? Rillad betong skulle iofs kunna vara coolt, men med den här volymen riskerar det bli lite väl brutalt. Men oavsett vad vi som hänger på den här bloggen tycker så är ju som du säger risken överhängande att höghushatarna får vind i seglen..

   Radera
 28. Uppdaterade posten med tre bilder till av fasaden.

  SvaraRadera
 29. Kommer vara lika vackert som ett 35-våningars parkeringshus.

  SvaraRadera
 30. Tror det kommer bli riktigt snyggt, (kanske i minoritet här...) Bara sett till fasad är det kanske lite si och så, men det är själva formen och höjden som kommer göra denna byggnad intressant.

  Är det spikat att dom bygger nu?

  SvaraRadera
 31. Jag känner mig absolut tveksam till valet av material men tror ändå att när fönster och balkongglas är uppe kommer det se helt annorlunda och mer levande ut. Är riktigt peppad på bygget och hoppas få en lägenhet i torn nr 2.

  SvaraRadera
 32. Jag cyklade förbi alldeles nyss, jag tycker det ser bättre ut på riktigt, åtminstone i solsken. Svårt att föreställa sig slutresultatet dock.

  SvaraRadera
 33. Ser bättre ut på de nya bilderna, mer rödbrun ton. Den första bilden var öststatsgrå betong.

  SvaraRadera
 34. Grovschakt har inletts för det första huset.
  http://www.webbkameror.se/byggkameror/stockholmsstad/hagastaden_2_1280.php

  SvaraRadera
 35. Om detta stämmer så blir jag väldigt glad. Kul att något högt blir av.

  SvaraRadera
 36. Lite mer klart om det påbörjade byggetav det första höghuset, innovationen. Mark- och Miljödomstolen har ännu inte tagit ställning till det överklagade bygglovet. Men Stockholms stad skriver att Oscar Properties har rätt att påbörja bygget av huset även under överklagansperioden, men ska återställa marken i det fall att bygglovet blir indraget.

  Nu schaktar man sig ner ungefär två meter för att sätta en stödkonstruktion för att förhindra jordmassorna att rasa, en så kallad spont, för att sedan fortsätta med att bygga grunden till huset.

  SvaraRadera
 37. Angående fasaden. Det possetiva är att husen kommer smälta in i vasastadens arkitektur. Det jag menar är att det inte kommer se "nytt" ut. En skyskrapa i högblankt hade varit lättare att definera åldern på. Med denna design och fasad så kommer det vara svårt att avgöra gör en turist att dessa är nya och allt annat gammalt. Det tycker jag är ganska häftigt och gör att jag gillar design och fasad. (Även om dem inte är snygg :) )

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tycker snarare det sänker betyget ytterligare. En ful fasad som åtminstone säger något om tiden den är byggd i kan ju kallas intressant. En ful fasad som inte ens har koppling till sin tid är inget alls för mig, förutom just ful. Men men, det är ingen stor grej. Fasader hit och fasader dit.

   Radera
 38. Jaha då blir det ytterligare lite försenat. Så länge det går att överklaga så kommer det att överklagas... Murphys law!

  Man blir trött för mindre....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det är verkligen sorgligt.

   Radera
 39. Någon som hört något nytt? När börjar själva bygget? Hur går det med överklagan?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej jag har tyvärr inte hört något nytt, men så fort jag hör något så uppdaterar jag bloggposten.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...