måndag 26 mars 2012

Telefonfabriken

Midsommarkransen

Ärendet kommer upp i stadsbyggnadsnämnden den 29 mars.

Edit: Allianspartierna och Socialdemokraterna gick på Vasakronans linje så ett start PM kommer att tas fram under våren.

Jag har tidigare skrivit om planerna att riva Designens hus och istället bygga bostadshus på platsen och nedan är förslaget.

Befintligt förhållande. Designens hus är den svart byggnaden i bildens mitt intill LM Ericsssons gamla
fabrik, nuvarande Konstfack.
Vasakronans förslag, med ny bebyggelse
Förslag
Vasakronan AB önskar riva befintlig bebyggelse, Designens hus, och uppföra tre bostadskvarter med sammanlagt cirka 120 bostäder. Parkering anordnas i garage under mark. Bostäderna förläggs runt gröna gårdar och vissa tak används också som terrasser. Entréer till bostäderna förläggs åt både söder, öster och väster. Väster om de nya byggnaderna föreslås en gångfartsgata, där trafik tillåts men på gångtrafikanternas villkor. I bottenvåningarna föreslås lokaler för publika verksamheter samt förskola.

Stadsbyggnadskontorets ställningstagande
Stadsbyggnadskontoret anser sig inte utan ett särskilt beslut i Stadsbyggnadsnämnden och utan vidare bearbetning av förslaget kunna tillstyrka den föreslagna planändringen då den inte stöds av aktuella styrdokument. En rivning av Designens hus och ändring av detaljplanen till bostäder har inte stöd i programmet för Telefonplan och ligger inte i linje med översiktsplan eller Söderort 2030. Det befintliga huset har ett kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet består både i den blåklassade fastigheten och huset som en del i riksintresset LM-Staden.

1 kommentar:

  1. Men det var väl fan vilket dåligt resursutnyttjande om man ska riva ett fint och relativt nyproducerat hus.

    SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...