söndag 1 januari 2017

Byggbilder

Jag fick ett privat meddelande där en person undrade vad som skett med fotouppdateringarna från pågående byggen. Det är kanske fler som undrar så jag svarar här också.

Jag har tyvärr ingen möjlighet att åka runt och fotografera just nu. Jag vet inte när jag kan ta upp den delen igen. Vi får se längre fram.

fredag 23 september 2016

Basaren 1

Kungsholmen

Uppdatering 2016-09-23:

Nu på måndag den 26 september startar monteringen av byggkranen på Hantverkargatan. Efter att den är klar startar leveranser till byggarbetsplatsen med fastighetens större delar, till exempel väggar och valv. I höst och vinter kommer sedan huset att växa successivt våning för våning. Beräknad inflyttning sker vid årsskiftet 2017/2018

Uppdatering 2016-09-09:

Nedan en statusuppdatering från bygget med bilder tagna idag. Tack till en av bloggens läsare som tagit dem.

Uppdatering 2016-06-17:

En ny statusuppdatering från bygget med bilder tagna idag.
Uppdatering 2016-06-03:

En statusuppdatering. Idag togs det första spadtaget. Det utfördes av Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård. En av bloggens läsare tog bilden nedan och mejlade den sedan till mig. Tack för bilden.


Uppdatering 2016-05-03:

Lite uppdateringar om bygget av basaren 1. Enligt SKB återstår cirka en tredjedel av sprängningsarbetet och i mitten av maj beräknas sprängningarna vara helt avslutade.

Den här veckan startar pålningsarbeten och borrning för bergvärme. Pålningsarbetet gäller en yta i mitten av tomten som inte består av berg och som behöver pålas för grundläggningen. Arbetet väntas pågå i en och en halv vecka. Borrningarna för bergvärme kommer att hålla på i tre till fyra veckor.

När det så blir dags för augusti månad väntas källarvåningen komma på plats och i september börjar stommen att resas.

Uppdatering 2016-04-12:

Imorgon onsdag klockan 09.00 börjar sprängningarna i berget i kvarteret Basaren. Enligt byggherren kommer det ofta att handla om tre sprängningar per dag, men antalet kommer att variera mellan dagarna. Sprängningarna väntas pågå under två månader.

Uppdatering 2016-03-11:Uppdatering 2016-02-15:

Byggnaden är borta.
Uppdatering 2016-02-05:

En ny statusuppdatering från rivningen med bilder tagna idag.

Uppdatering 2016-01-25:

Nu går det undan. Grävskopor har börjat riva byggnaden.


Uppdatering 2016-01-15:

På vägen hem efter dagens fotograferingar tog jag en tur förbi Basaren.


Posten nedan gjordes den 7 januari 2016.

En första statusuppdatering från rivningen av Basaren 1. Allt rivningsarbete planeras vara klart  i slutet av februari. Posten kommer senare att uppdateras med bilder från bygget av det nya bostadshuset som är tänkt att stå klart i oktober 2017.

Det nya bostadshuset består  av en byggnad på 7-9 våningar med en lägre del på 4 våningar och kommer att innehålla 44 lägenheter. Byggherre är Skb och arkitekt är Wingårdhs Arkitektkontor.
Illustration av det nya huset

Vy från Hantverkargatan. Wingårdh arkitektkontor.

Klarabergsgatan 33-35

Norrmalm

I somras förvärvade fastighetsbolaget Klövern Orgelpipan 4 av AxFast. Fastigheten ligger bara några kvarter från  Stockholms Central och har en uthyrningsbar area om cirka 4 500 kvadratmeter. Förvärvet blev Klöverns första i centrala Stockholm. Klövern avser att utveckla den aktuella fastigheten till en modern kontors- och butiksfastighet.

Bild: Klövern

torsdag 22 september 2016

Färg på tunnlar

Fruängen

Konstkollektivet Studio Ryktet håller på att måla på två gångtunnlar i betong i Fruängen. Den ena tunneln ligger under Elsa Brändströms gata vid Fruängens centrum och den andra under Fruängsgatan nära Lina Sandells plan.

Kollektivets konstnärer hoppas att projektet ska bidra till att inspirera Fruängens invånare om möjligheterna inom konst, form och design.

Foto: Jennie Eriksen

Byleden

Barkarby- Skälby, Järfälla

Det finns ett förslag på att uppföra ny bostadsbebyggelse utmed Byleden i Järfälla. Med förslaget vill kommunen också omvandla Byleden från dagens landsvägskaraktär till en stadsgata. Byleden löper mellan Skälbyvägen och korsningen Österdalsvägen/Järfällavägen. Vidare innehåller förslaget en förskola i två våningar i den norra delen av planområdet och handel i den södra delen. Planförslaget möjliggör att cirka 400 bostäder byggs i området. Mer information om förslaget när det går ut på samråd.

Veidekke
Erseus Arkitekter
AIX Arkitekter
Ekologigruppen

Visionsbild av hur Byleden kan komma att utvecklas, av Erseus arkitekter

 Vy från södra delen av planområdet.  Erseus arkitekter.

Bebyggelsetrsuktur, illustration av Erseus arkitekter

Översikt över planområdet.

Planområdets läge i förhållande till andra kommundelar


Norsborgsdepån

NCC om den nya tunnelbanedepån i Norsborg. Uppdragsgivare är SL och entreprenaden genomförs i form av en samverkansentreprenad.

onsdag 21 september 2016

Östra Sala backe

Pågår utanför länet

Uppsala

Nedan ett antal bilder från pågående byggen i Östra Sala Backe, etapp 1. Inom etapp 1 byggs cirka 600 bostäder i form av bostadrätter, hyresrätter och radhus, ett vårdboende och en förskola. Stort tack till Hampus Mattsson som tagit bilderna.


Från fyrislundsgatan norr till söder

Byggvesta

Från söder mot norr på JohannesbäcksgatanBilder från andra sidan gångtunneln

Johannesbäcksgatan från norr mot söder
Vård- och omsorgsboende 

Svenska Vårdfastigheter

På platsen byggs ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 lägenheter. Bottenvåningrn byggs i stål/betong, men våning 1-5 byggs med stomme och fasad i trä. Vårdboendet kommer att drivas av Aleris. I bottenvåningen placeras en förskola samt ett stöd- och utslussningsboende. Förskolan kommer att drivas av Kids2Home, och stöd- och utslussningsboendet av Aleris. Planerat färdigställande under det tredje kvartalet 2017.Från Fyrislundsgatan norr till söder

Längtans allé

VeidekkeSnickeriet

Wallenstam
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...