lördag 27 augusti 2016

Hagatornen

Hagalund, Solna

Ny Skyline i Solna. Well Fastigheter arbetar med en plan på att utveckla två "WELLNES Torn" i samma kvarter i Hagalund. Tornen innehåller 1500-2000 bostäder och lägenheterna är på 1-8 rum och kök. 80 000 BTA. Säljstart är planerad till 2019-2020 med inflyttning 2022-2024. 

Arkitekt är Kontur arkitektkontor.

Kontur arkitektkontor

Kontur arkitektkontor

Kontur arkitektkontor

Kv Vimpeln

Pågår utanför länet

Uppsala

Granskning 29 augusti och 19 september 2016

På måndag börjar granskningstiden för ett förslag på att uppföra en ny byggnad i Kungsängen innehållande olika centrumverksamheter, kontor och laboratorium. Förslaget var senast ute på samråd våren 2014. Planområdet ligger 40 meter väster om Ostkustbanan i sydvästra Uppsala.

Den nya byggnaden delas upp i tre volymer och föreslås uppföras i sex våningar plus en indragen takvåning. Förslaget innehåller också ett underbyggt parkeringsgarage. Husets bottenvåning har entréer mot Vimpelgatan i nordost, Kungsgatan i sydväst och mot grannfastigheten i sydost. Byggnadens huvudentré vetter mot Kungsgatan. Husets entréer förbinds via ett stråk genom byggnaden.

Det nya huset i Kvarteret Vimpeln ska utföras med fasader i naturliga material såsom sten, tegel och puts. Utöver fönster och entréer ska en stor del av fasaden vara av glas.

Planens genomförandetid är fem år från det datum planen vinner laga kraft. För mer information om förslaget följ länken längre ner i bloggposten till Uppsala kommun.

Byggherre är Sh bygg Fastighetsutveckling
Arkitekter är Temagruppen

Föreslagen byggnad sedd från sydost. Temagruppen.

Byggnaden mot Kungsgatan. Temagruppen.

Berörd fastighet markerad med gult.

Uppsala kommun

tisdag 23 augusti 2016

Bildspel om depå och samrådet aug-sept 2016

Nya Tunnelbanan har lagt upp ett enkelt bildspel på Youtube som översiktligt förklarar vad en depå är, hur man vill bygga ut depån i Högdalen och vilka nya spår som behöver dras. Samråd om depåutbyggnaden pågår 22 aug - 11 sept. Alla samrådshandlingar finns att läsa på www.nyatunnelbanan.sll.se.

Solna Strand

Solna

Vasakronan projektstartar etapp ett i omdaningen av fastigheten Nöten 5 i Solna Strand.

Fastigheten Nöten 5 omfattar drygt 29 000 kvm och moderiniseringen av hus D är första delen i en mer långsiktig ambitionen att utveckla hela Nöten 5. Hus D omfattar 4 000 kvm plus garage. COWI tillträder hösten 2017.

Vasakronan och Reflex arkitektermåndag 22 augusti 2016

Grönkulla

Rissne, Sundbyberg

Nedan två filmer om Skanskas bygge Grönkulla i Rissne, Sundbyberg. Husen blir 4 till 9 våningar höga och innehåller 115 bostadsrätter. Säljstart sker söndagen den 28 augusti 2016 och inflyttning är planerad från hösten 2018.

Grönkulla från ovanArkitekterna bakom Grönkulla berättar om projektet
ÅWL arkitekter

söndag 21 augusti 2016

Tårpilen

Sollentuna

Uppdatering 2016-08-21:

Nedan nya illustrationer av Tårpilen i Sollentuna. Totalt beräknar Sollentuna kommunen att det kan byggas närmare 300 nya bostäder inom planområdet.

Bonava/HMXW Arkitekter
Rallie/Andersson+Arkitur Arkitekter
Patriam/Semrén+Månsson


Idéskiss - byggnader vid korsningen Sollentunavägen-Kung Agnes väg (Bonava/HMXW Arkitekter)

Idéskiss - byggnad norr om korsningen Sollentunavägen-Strandvägens förlängning (Bonava/HMXW Arkitekter)

Idéskiss - byggnader norr om korsningen Kungsvägen-Strandvägens förlängning. (Rallie/Andersson+Arkitur Arkitekter)

Idéskiss - byggnader söder om korsningen Kungsvägen-Strandvägens förlängning. (Patriam/Semrén+Månsson)

Idéskiss - byggnader söder om korsningen Sollentunavägen-Strandvägens förlängning. (Patriam/Semrén+Månsson)

Idéskiss - byggnader norr om Strandvägens förlängning. (Bonava/HMXW Arkitekter)
Uppdatering 2016-04-11:

Uppdatering om planerna för Tårpilen i Sollentuna.

Antalet planerade lägenheter inom planområdet har ökat. Under det tidigare samrådet planerades det för cirka 220-250 lägenheter inom planområdet, nu omfattar detaljplaneområdet 300 nya lägenheter. Detaljplanen kommer att gå ut på granskning i augusti 2016.

Bostadsutvecklingsbolaget Patriam säger att detaljplaneprocessen varit omfattande och kantats av ett flertal förseningar. En uppstruktureringen av ägarförhållandet inom planområdet har var nödvändigt för att säkerställa projektets fortsättning, bolaget genomför nu en "back to back" med NCC Boende AB gällande fastigheten Tårpilen 11.
Bild: Patriam

Posten nedan gjordes den 11 december 2014

Samråd 25 november 2014 – 7 januari 2015

Sedan programsamrådet som postades i bloggen 2012 har programområdet delats upp i två
detaljplaneområden, kvarteret Taptot/Missionskyrkan och. kvarteret Tårpilen. Den här posten handlar om kvarteret Tårpilen som delas upp i två delar av en ny gata i Strandvägens förlängning.

Totalt beräknas det att cirka 220 - 250 bostäder ska kunna byggas inom planområdet. Den tänkta bebyggelsen i kvarteret ska utgöra en övergång mellan den täta stadsbebyggelsen i Sollentuna centrum och den befintliga villabebyggelsen öster och söder om planområdet. Befintliga byggnader inom planområdet rivs.

För mer information följ länken nedan till Sollentuna kommun. Nedan också en länk till tidigare post om planerna då programområdet innefattade både Tårpilen och Taptot.

Patriam, NCC/SWECO Architects och TP17/Semrén&Månsson

Idéskiss - byggnad vid Sollentunavägen (NCC/SWECO Architects)

Idéskiss - byggnad vid Strandvägens förlängning. Fasad och sektion. (TP17/Semrén&Månsson)Sollentuna kommun:
Syfte
Syftet med planläggningen är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus med inslag av handel i kvarteret Tårpilen. Även nya gatusträckningar inom området prövas.
Medverkande tjänstemän
Mats Lindström, Planarkitekt
Karin Sköld, Exploateringsingenjör
Sollentuna kommun
Semrén + Månsson
SWECO
NCC
Tidigare post

Helenelund och Kista

Sollentuna och Stockholm

Lomar arkitekter har för RSS Nordic Holding tagit fram ett nytt förslag för Helenelund och Kista.

Lomar arkitekter:
RSS Nordic Holding is applying for planning approval and land allocation agreement in Kista, Stockholm and Helenelund, Sollentuna. Both masterplan proposals present vibrant new urban neighborhoods with a mixture of functions under a comprehensive architectural design vision that takes into account the context of the two adjacently located sites.

The master planning and architectural design for Helenelund is proposed to be developed in conjunction with RSS, the Municipality of Sollentuna, Lomar Arkitekter as well as Ateliers Jean Nouvel of Paris, France.

The master planning and architectural design for Kista is proposed to be a collaboration with RSS, the Municipality of Stockholm, as well as Lomar Arkitekter.
Uppdatering 2016-08-21:

Avslag föreslås av ansökan till Sollentuna kommun om planbesked samt förfrågan om markanvisning för bostäder och service på fastigheten Helenelund 7:4, Kronåsvägen, i Helenelund. "Helenelundskilen"

I mars månad 2016 bjöd Sollentuna kommun in aktörer inom stadsbyggnadsområdet att tillsammans med kommunen delta i utvecklingsarbetet av Kilenområdet i Helenelund. Inbjudan om ett samarbete är öppen för alla typer av blivande partners.

Det är RSS Nordic Holding som lämnat in den ansökan som nu föreslås avslås, bolaget är välkomna att lämna in ett förslag inom ramen för den förfrågan som gått ut. Beslut om avslag tas på onsdag nästa vecka.

Lomar arkitekter


Uppdatering 2016-03-16:

Nu finns det en visionsfilm om projektet. RSS Nordic Holding, Lomar Arkitekter, Adore Adore . Musik av Deborah Music.Uppdatering 2016-03-14:

Några fler illustrationer av förslaget.

Lomar arkitekter

Lomar arkitekter

Lomar arkitekter


Bilderna nedan postades den 1 mars 2016

Lomar Arkitekter

Lomar Arkitekter


Lomar Arkitekter


Lomar arkitekter
Jean Nouvel
RSS Nordic
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...